Sauar og sanking [gardsdrift] 6. klasse

Introduksjon:
Før kraftproduksjonen kom til bygda, var gardsdrift hovudnæringa. På 1800-talet var det ni gardar på Vaksdal: Vaksdal, Jamne, Sædalen, Herfindalen, Indre og Ytre Boge, Jamne, Langhelle og Skreien. I Herfindalen budde det i 1801 totalt 26 personar, som alle livnærte seg av jordbruk.

Oppgåver:
a) Besøk Herfindalen og finn spor etter gardsdrift i tidlegare tider (du kjem til fleire tufter ved å krysse brua på stien til Blåfjellet). Registrer og dokumenter det du finn.
b) Skildre kva som kjennetikna kvardagslivet i Herfindalen tidleg på 1900-talet.
c) Vel eit gardsbruk og visualiser dei som budde på bruket. Korleis var arbeidsoppgåvene fordelt mellom menn og kvinner?
d) Finn ut kva som var typiske gardsreiskapar, og visualiser korleis nokre av desse såg ut, gjerne tredimensjonalt.
e) Dikt opp ei forteljing om ein av personane du finn i folketeljinga (søk via Digitalarkivet, sjå under ressursar nederst på sida). Skriv ned eller spel inn forteljinga.
d) Lag ei digital forteljing frå Herfindalen.

Resultat:
Kort(e) tekst(ar) og illustrasjonar til informasjonstavle om kulturminne på Vaksdal. Skulpturar og modellar som kan avfotograferast og slik bli motiv på tavlene. Videoar, illustrasjonar, fotografi og forteljingar som kan publiserast digitalt.

Aktuelle kompetansmål:
Samfunnsfag: Skildre utviklinga i levekåra for kvinner og menn, og framveksten av likestillinga i Noreg / Finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved søk i digitale kjelder / Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
Kunst og handverk: Fotografere og manipulere bilete digitalt og reflektere over bruk av motiv og utstnitt / Skildre særtrekk ved bygningar i nærmiljøet og samanlikne med nasjonale og internasjonale stilretningar
Kroppsøving: Vere med i ulike friluftsaktivitetar og praktisere trygg ferdesl under varierte vertilhøve

Ressursar:
Digitalarkivet (Hærfindal 1900)

 

Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s