Mellom alle blånar [landskap] 5. klasse

Introduksjon:
Namnet Vaksdal tyder «V-dal». Fjord og fjell har til alle tider påverka dagleglivet i bygda, og vore viktig for livskvaliteten, men landskapet vart forma lenge før dei første menneska slo seg ned på Vaksdal.

Oppgåver: 
a) Besøk Sildlastadskjæret. Lag ei skisse av landskapet du ser frå skjæret.
b) Finn ut kor mange meter som skil djupaste punkt i Sørfjorden til høgaste punkt i nærliggjande fjell. Visualiser høgdeskilnaden.
c) Registrer vegetasjon frå fjord til fjell, og lag ein illustrasjon som viser funna.
d) Finn ut kva tyding fjorden har hatt for folk på Vaksdal før og no. Lag ei forteljng om ein person som brukar fjorden. Dokumenter forteljinga med eller utan digitalte verktøy.

Resultat:
Kort(e) tekst(ar) og illustrasjonar til informasjonstavle om kulturminne på Vaksdal. Skulpturar og modellar som kan avfotograferast og slik bli motiv på tavlene. Videoar, illustrasjonar, fotografi og forteljingar som kan publiserast digitalt.

Aktuelle kompetansemål:
Naturfag: Planlegge og gjennomføre undersøkjingar i minst eit naturområde. Registrere observasjonar og systematisere resultata / Skildre kjenneteikn på nokre plante-, sopp- og dyreartar og ordne dei systematisk / Fortelje om korleis nokre plantar, sopp og dyr vert brukt i ulike tradisjonar, blant anna den samiske, og diskuter om bruken er bærekraftig
Norsk: Opptre i ulike roller gjennom drama-aktivitetar, opplesing og presentasjon / Presentere eit fagstoff tilpassa formål og mottakar, med eller utan digitale verktøy

Lærarressurar:
Grind – kunnskap om landskap

Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s