Den fælslege Julereia [myter og segn] 4. klasse

Introduksjon:
Har du høyrt om Julereia som putta barn i ein sekk for å ete dei, og som var så stor og tung at ho laga skar i fjellet då ho skulle ta steget frå Trolsanipa til Jamnesåta? Har du våga deg inn i Gubbaholo, eller smakt vatn frå Trolsabekken? På Vaksdal finst det mange segn som er knytte til merkestader og spor i naturen.

Oppgåver:
a) Gå turen frå Vaksdal skule til Trolsanipa/Trolsabekken og/eller Gubbaholo. Visualiser inntrykk frå turen.
b) Finn informasjon om Julereia eller andre lokale segn og myter. Fortel vidare kva du har lært.
c) Skriv ditt eige segn eller eventyr om kvifor det er så bratte fjell på Vaksdal.
d) Lag Julereia i eigna materiale, gjerne materiale frå naturen.

Resultat:
Kort(e) tekst(ar) og illustrasjonar til informasjonstavle om kulturminne på Vaksdal. Skulpturar og modellar som kan avfotograferast og slik bli motiv på tavlene. Videoar, illustrasjonar, fotografi og forteljingar som kan publiserast digitalt.

Aktuelle kompetansemål: 
Norsk: Samtale om songar, regler, dikt, forteljingar og eventyr frå fortid og notid /
Skrive enkle forteljande, skildrande og argumenterande tekstar / Lage tekstar som kombinerer ord, lyd, bilete, med og utan digitale verktøy
Kroppsøving: Samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel / Bruke kle, utstyr og enkle bruksreiskapar for å opphalde seg i naturen
Kunst og handverk: Bruk enkle, føremålstenlege handverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre / Visualisere og formidle eigne inntrykk i ulike teknikkar og materiale

Ressurar:
Kart og skildring av turen Vaksdal kyrkje – Trolsanipa

 

Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s