Bidra

Her kan du bidra med faktaopplysningar, anekdoter eller annan informasjon som er fint å kjenna til om dei ulike temaa. Me ber kun om namn for å kunne kontakte deg om me har behov for ytterlegare informasjon. Namn vert ikkje publisert. Send gjerne også bilete via Instagram ved å merke dei med #vaksdalsvegar. Tusen takk for bidraget ditt!