Krafta frå fjellet [energi] 7. klasse

_MG_9675_s

Introduksjon:
Krafta frå fjellet har vore eit viktig livsvilkår for bygda Vaksdal. Korleis vert elektrisitet produsert ved hjelp av vasskraft, kva kjenneteiknar slik kraft og kva føremonner og ulemper fører slik energiproduksjon med seg?

Oppgåver:
a) Planlegg og gjennomfør ein tur til Bogavatnet. Observer og dokumenter vasstand i sjølve vatnet og vassføring i utlaupet. Undersøk korleis demningen er konstruert med tanke på materiale og form.
b) Lag ein minidemning. Dokumenter eksperimentet. 

c) Bruk statistikk og finn ut kor mykje energi som vert produsert i Vaksdal. Kor stor del av samla energiproduksjon i Noreg føregår i Vaksdal? 
d) Teikn vatnets kretslaup i naturen med utgangspunt i Bogavatn. 
e) Lag ei skisse som viser korleis Bogavatnet blir til straum. 

Resultat:
Kort(e) tekst(ar) og illustrasjonar til informasjonstavle om kulturminne på Vaksdal. Skulpturar og modellar som kan avfotograferast og slik bli motiv på tavlene. Videoar, illustrasjonar, fotografi og forteljingar som kan publiserast digitalt. 

Kompetansemål:

Naturfag: Gjere greie for bruke av energikjelder før og no, og innhente informasjon og statistikk frå ulike kjelder for å skildre og diskutere mogelege konsekvensar av energibruken for miljøet lokalt og globalt / Bruke digitale hjelpemiddel til å registrere, bearbeide og publisere data frå eksperimentelt arbeid og feltarbeid
Samfunnsfag: Forklare samanhengar mellom naturressursar, næring, busetnad og levevis / Skildre korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Lærarressursar:
Vasskrafta
Noregs Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Reklame

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s